Vol 6, No 2

April 2016

DOI: http://doi.org/10.11591/ijece.v6i2

Table of Contents

Smajo Bisanovic, Mersiha Samardzic, Damir Aganovic
PDF
439-446
Avijit Chakraborty, Pradip Kumar Sadhu, Kallol Bhaumik, Palash Pal, Nitai Pal
PDF
447-457
Mohammad Jannati, Tole Sutikno, Nik Rumzi Nik Idris, Mohd Junaidi Abdul Aziz
PDF
458-467
Ramya K, Yuvaraja T
PDF
468-473
Mohammad Jannati, Nik Rumzi Nik Idris, Mohd Junaidi Abdul Aziz, Tole Sutikno, M. Ghanbari
PDF
474-483
M. Dabbaghjamanesh, A. Moeini, M. Ashkaboosi, P. Khazaei, K. Mirzapalangi
PDF
484-494
Ali I Elgayar, Zulkurnain Abdul-Malek
PDF
495-503
Manoj Kumar Nigam, V.K. Sethi
PDF
504-511
Srete N Nikolovski, Zoran Baus, Goran Knežević
PDF
512-525
A.R. Amelia, Y.M. Irwan, M. Irwanto, W.Z. Leow, N. Gomesh, I. Safwati, M.A.M. Anuar
PDF
526-534
Abdelghani Chahmi, Mokhtar Bendjebbar, Bertrand Raison, Mohamed Benbouzid
PDF
535-548
Naim Cherfia, Djallel Kerdoun
PDF
549-559
Amine Benabdellah, Zakarya Abbassi, Abdelrhani Nakheli
PDF
560-566
Saravana Selvan, Pratap Nair, Umayal Umayal
PDF
567-582
T. Sireesha, K. Krishna Murthy
PDF
583-595
R S Uppal, Shakti Kumar
PDF
596-601
Narendra Babu T, Fazal Noorbasha, Leenendra Chowdary Gunnam
PDF
602-610
S. Abdul Saleem, T. Abdul Razak
PDF
611-620
Hari Maghfiroh, Oyas Wahyunggoro, Adha Imam Cahyadi, Kuo Lung Lian, Bwo Ren Ke
PDF
621-629
Abdulrahman A.A. Emhemed, Rosbi Bin Mamat, Ahmad ‘Athif Mohd Faudzi, Mohd Ridzuan Johary, Khairuddin Osman
PDF
630-638
Alaa Abdulhady Jaber, Robert Bicker
PDF
639-653
Jagannath Sahu, B.B. Choudhury, M.R. Patra
PDF
654-665
Kavitha G.R, Indumathi T.S
PDF
666-673
Amit Kumar Kaushik
PDF
674-681
Yousef Khaleel, Anmar Abuhamdah, Mutaz Abu Sara, Bassam Al-Tamimi
PDF
682-689
A. H. Sharief, M. Satya Sai Ram
PDF
690-699
Kavitha G.R G.R., Indumathi T.S.
PDF
700-707
Aparna Vijaya, Neelanarayanan V
PDF
708-716
Sushma S J, S C Prasanna Kumar
PDF
717-724
Kantipudi MVV Prasad, H.N. Suresh
PDF
725-734
Hema Gopinath Sukavasi, Lokesh Kanagala, Riaz Shaik
PDF
735-742
Souvik Pal, Prasant Kumar Pattnaik
PDF
743-750
N Madhusudan, L. Manjunatha Rao
PDF
751-758
Sharmistha Roy, Prasant Kumar Pattnaik, Rajib Mall
PDF
759-769
RajaniKanth Aluvalu, Vanraj Kamliya, Lakshmi Muddana
PDF
770-777
Alhamza Alalousi, Rozmie Razif, Mosleh AbuAlhaj, Mohammed Anbar, Shahrul Nizam
PDF
778-784
Shaik Mahaboob Jani, Syed Umar, P.V.R.D Prasada Rao, Sridevi Gutta
PDF
785-791
Mehrdad Mokhtari, Zulkurnain Abdul-Malek, Chin Leong Wooi
PDF
792-799
Akram A. Almohammedi, Nor K. Noordin, Sabri Saeed
PDF
800-809
Wan Juzaili Jamil, Hasimah Abdul Rahman, Kyairul Azmi Baharin
PDF
810-818
F. L. Muhamedin, M. A. M. Piah, N. A. Othman, Nasir Ahmed Algeelani
PDF
819-826
Nasir A. Al-geelani, M. Afendi M. Piah, Ibrahim Saeh, Nordiana Azlin Othman, Fatin Liyana Muhamedin, N. F. Kasri
PDF
827-834
N. A. Othman, M. A. M. Piah, Z. Adzis, Nasir A. Al-geelani
PDF
835-843
Chin-Leong Wooi, Zulkurnain Abdul-Malek, Noor Azlinda Ahmad, Mehrdad Mokhtari, Behnam Salimi
PDF
844-850
Sumaiya Rahman, Hasimah Abdul Rahman
PDF
851-858
Bhagwan Das, Mohammad Faiz Liew Abdullah, Nor Shahida Mohd Shah
PDF
859-869
Ibrahim Saeh, Wazir Mustafa, Nasir Al-geelani
PDF
870-876
Redwan A.K. Noaman, Mohd Alauddin Mohd Ali, Nasharuddin Zainal, Faisal Saeed
PDF
877-886
Raed AlDhubhani, Fathy Eassa, Faisal Saeed
PDF
887-894
Munawar A Riyadi, Irawan D Sukawati, Teguh Prakoso, Darjat Darjat
PDF
895-900
Mahmood Ali Moqbel Obaid, Abdul Rashid Husain, Ali Abdo Mohammed Al-kubati
PDF
901-908