Vol 2, No 3

June 2012

DOI: http://doi.org/10.11591/ijece.v2i3

Table of Contents

R. Rajendran, N. Devarajan
PDF
277-284
Jafar Mohammed
PDF
285-292
Prapto Nugroho, Ramesh K. Pokharel, Haruichi Kanaya, Keiji Yoshida
PDF
293-300
Santhosh krishna venkata, Pankaj Kumar Bhowmik
PDF
301-308
Prakash Gajanan Burade, Jagdish Helonde
PDF
309-316
Pasuparti Sunil Kumar
PDF
317-324
Jafar Ramadhan Mohammed, Muhammad Safder Shafi, Sahar Imtiaz, Rafay Iqbal Ansari, Mansoor Khan
PDF
325-332
SUMIT GOYAL, Gyanendra Kumar Goyal
PDF
333-338
Jayakumar M S, Ajeesh G
PDF
339-344
Santosh Nagnath Randive, Anil Balaji Gonde
PDF
345-352
Ashwani Kumar Sharma, A. Kumar, K. S. Sandhu
PDF
353-370
Kevin Curran, Amanda Millar, Conor Mc Garvey
PDF
371-382
Milad Shirmohammadi, Karim Faez, Hassan Khotanlou
PDF
383-394
Ali Bazmi, karim Faez
PDF
395-404
Lakshmikanth S, Natraj. K.R, Rekha. K.R
PDF
405-416
Md. Maruf Ahamed, Kishore Bhowmik, Md. Shahidulla, Md. Shihabul Islam, Md. Abdur Rahman
PDF
417-424
Abdelmalek Boulahia, Khalil NABTI, Hocine BENALLA
PDF
425-436
Farhad Soleimanian Gharehchopogh, Reza Soufizadeh
PDF
437-440