Vol 2, No 5

October 2012

DOI: http://doi.org/10.11591/ijece.v2i5

Table of Contents

Muddapu Parvathi, N. Vasantha, K.Satya Parasad
Total views : 228 times
PDF
571-576
Arash Asefnezhad, Karim Faez
Total views : 94 times
PDF
577-588
Muhammad Ilyas Afridi, Shah Faisal, Hikman Ud Din Bangash, Qazi Waqar Ali, Arsalan Arif
Total views : 100 times
PDF
589-596
Alvaro Vargas-Clara, Sangram Redkar
Total views : 96 times
PDF
597-608
Junaid Zafar, Tasneem Zafar, Haroon Zafar
Total views : 101 times
PDF
609-614
A. Sadighmanesh, K. Zare, M. Sabahi
Total views : 97 times
PDF
615-620
Hamdy Mohamed Soliman, S. M. EL. Hakim
Total views : 76 times
PDF
621-631
Chin-Yuan Hsieh
Total views : 62 times
PDF
632-638
Nikunj Makwana, Nikunj Hasmukhbhai Makwana, Nishant Mishra, Balwalli Sagar
Total views : 236 times
PDF
639-643
F.R. Islam, H. R. Pota
Total views : 70 times
PDF
644-654
Bimal Garg, Pramod k Singhal
Total views : 101 times
PDF
655-662
Saeed Masaebi, Amir Masoud Eftekhary Moghaddam
Total views : 126 times
PDF
663-671
Ravi Shankar, Kalyan Chatterjee, T. K. Chatterjee
Total views : 85 times
PDF
672-680
A. Souli, A. Hellal
Total views : 83 times
PDF
681-690
Mir Muhammad Lodro, Muhammad Hanif Abro
Total views : 66 times
PDF
691-697
Aydin Sakhavati, Mostafa Yaltagiani, Shirin Saleh Ahari, Seyed Mahdi Mahaei
Total views : 394 times
PDF
698-707
Belhaiba Abderrahim, N. Elghazal, M. Chraygane, M. Ferfra, B. Bahani, M.Ould Ahmedou
Total views : 63 times
PDF
708-716